Welkom op de site van Stichting Behoud Dierenpark de Volksvriend

In 1967 werd door de Gemeente Deurne een bedrag van 17.000 gulden ter beschikking gesteld om een dierenparkje in te richten. Ons toenmalig raadslid Giesbers heeft ervoor gezorgd dat het dierenpark, wat toen hertenkampje werd genoemd, werd geplaatst bij molen de Volksvriend.

Met ingang van 1 januari 2012 is de gemeente Deurne gestopt met de financiering van het dierenpark in Liessel. Op initiatief van een aantal omwoners is de Stichting Behoud Dierenpark de Volksvriend opgericht. De stichting beheert het dierenpark en zorgt voor voldoende financiële middelen. Liessel bewijst hiermee zelf het dierenparkje te kunnen onderhouden. Omdat het dierenpark bij de molen is geplaatst heeft de nieuw opgerichte stichting behoud dierenpark Liessel het dierenpark de Volksvriend genoemd. In de volksmond wordt nog steeds het hertenkamp gebruikt.

De samenwerking tussen de molen en het dierenpark is zo goed dat er over en weer wordt gewerkt. Een molenaar houdt de website bij en het dierenpark zorgt voor vrijwilligers om de molenberg te maaien. Zo wast de ene hand de andere.

Per jaar kost het dierenparkje aan directe kosten € 1400,= en aan indirecte kosten € 600,=. Daarnaast is het belangrijk om een bedrag te reserveren voor het nodige onderhoud. Zonder uw hulp is het onmogelijk om het dierenpark te kunnen behouden. Op deze site worden de mogelijkheden om bij te dragen uitgelegd. U kunt een gift doen een, dier adopteren of sponsor worden van de Stichting.