Nieuws

Datum Nieuws item
31-03-2016 Uit rond de toren

Wederom wordt het dierenpark gebruikt als vuilstort. Wij verzoeken iedereen om geen geschimmeld brood of fruit en zeker geen schenken in het dierenpark te gooien. Wat gij niet wilt dat u geschied etc.etc.

Verder is het ook niet leuk om ons meer werk te bezorgen door er dieren in te gooien. Wij moeten deze er weer uitvangen en wegbrengen. Geef ze dan af na een telefoontje of vraag fff of wij ze kunnen gebruiken. Van dit laatste hebben wij overigens de politie in kennis gesteld en deze zal een oogje in het zeil gaan houden. Mocht u het niet doen en u ziet wel wie het doet, laat dan even weten aan een van de bestuursleden zodat deze de mensen er op aan kunnen spreken. Wij vragen jullie altijd of er nog andere dieren in moeten en als dat mogelijk is dan komen die er ook in. Betrokkenheid van de zijde van jullie is heel belangrijk voor het voortbestaan. Mochten jullie nog suggesties hebben laat het dan even weten. Wat wij op dit moment nog zoeken zijn nandoe hennen. Onze hertebok heeft onze hen op de horens genomen en deze heeft het niet overleeft. Wij hebben, nadat zoiets eerder al is gebeurt, het besluit genomen om deze hertebok ook weg te doen. Deze wordt ook vervangen.

Wij zijn ook op zoek naar gebakken klinkers welke niet al te duur mogen zijn aangezien wij dit zelf moeten bekostigen. Het leggen is geen probleem, maar de aanschaf mag niet te duur zijn. Mocht u nog een partij hebben liggen dan horen wij dit graag.

Het is weer lente en we zien de kippen en eenden weer broeden, zodat de uitbreiding niet lang op zich zal laten wachten. De geiten en herten tellen de dagen weer af en zo zullen de vrolijke huppelaars binnenkort ook weer te zien zijn.

Het opknappen en schilderen staat ook weer voor de deur. Omdat wij ook veel samenwerken met de molen en hier ook nog veel moet gebeuren gaan wij nog intensiever samenwerken en als eerste zal een gezamenlijke stoep aan de achterzijde van de molen worden gelegd, zodat in de nabije toekomst weer rond de molen gewandeld kunnen worden. Nadat deze stoep is gelegd, zal een bank worden geplaatst om rustig te kunnen genieten van de kuikentjes die wij weer aan de achterkant zullen plaatsen. De vrijwilligers staan ook al weer te popelen om werk te verrichten zodat ook dit jaar weer enorm veel werk zal en kan worden verzet. Mocht u geinteresseerd zijn om hierin samen te werken kan dit altijd na overleg. Er is altijd werk aan de winkel. Het is vrijwilligerswerk en dus geheel onbetaald.

Koffie en een koek zijn natuurlijk voor onze kosten en indien de molen open is kan de koffie daar worden genuttigd. Onderstaand nummer kunt u gebruiken voor een app. te sturen of een bericht.

Ook kunt u bellen met dit nummer zodat meteen een afspraak over het werk kan worden gemaakt. Materiaal en gereedschap wordt door ons verzorgd.
02-12-2014 Uit rond de toren

Dank aan allen die tijdens de Rabo clubkascampagne hun stem aan ons hebben uitgebracht en een speciaal dank aan onze filmmakers Toon Bloemen en Louis Michels, die buiten de 2580 euro ook nog eens voor 250 euro zorgden. Trots zijn wij als bestuur dat wij van de 371 verenigingen als 8ste eindigden wat betreft de hoogte van het bedrag. Met trots kunnen wij dan ook zeggen dat het dierenpark leeft in Liessel en dat wij weer gerust een jaar vooruit kunnen kijken zonder financiele zorgen.

De vrijwilligers blijven maar werken en zorgen voor een nog mooier park en nog betere behuizing. Verder zijn er ook nog de mensen die nog steeds voeren, Jan Spetgens en Jan Joosten.

Wegens omstandigheden heeft Piet Verbruggen dit werk moeten staken en zoals jullie in het Weekblad voor Deurne hebben kunnen lezen hebben wij dit gedaan zoals het hoort. Wij zijn Piet heel dankbaar voor alle uren die hij hier heeft gewerkt en hopen hem nog veel te zien,want wij weten wat dit voor Piet betekende. Als er zondags volk thuis was of de kinderen, dat maakte Piet niet uit, hij zou en moest gaan voeren. Afscheid nemen van zijn dieren viel hem zwaar maar hij vond dat de nieuwelingen het goed deden. En af en toe zagen we hem nog met voer komen, ook al waren ze het daar thuis niet mee eens. Piet alsnog bedankt voor alle zorgen en werk. Wij zullen dit niet vergeten.

Wij willen iedereen individueel weer de kans geven om onze dieren te adopteren vanaf 1 februari 2015 gedurende een termijn van 10 maanden. Op onze site die onderdeel uitmaakt van de site van molen de Volksvriend Liessel onder de link "Dierenpark " brengen wij jullie de voorwaarden onder de aandacht van de adoptie en de prijs hiervan. Tevens hebben wij hierop ons banknummer vermeld zodat degene die niet adopteren ook een storting kunnen doen aan het dierenpark. Op deze site worden door ons en foto's en nieuwtjes gezet om bij te kunnen houden wat er allemaal gebeurt in ons parkje.

Verder een dank aan alle sponsoren die wij hebben vermeld op onze site. En natuurlijk ook een dank aan de sponsors die niet vermeld staan en toch hun steentje hebben bijgedragen. Een koppel Nandoe's is inmiddels te leen gegeven aan het dierenpark. Ook hiervoor onze dank.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.

15-04-2014 De grote stal en het open nachthok zijn voorzien van nieuwe dakbedekking..

14-03-2014 Uit rond de toren

Wederom is er door de vrijwilligers hard gewerkt in het dierenpark. Voorlopig zal er i.v.m. de broeitijd niet al teveel worden gedaan en ook de tijd van de jonge geitjes komt er aan en de hertjes komen wat later. We wachten weer af.

Dus er zijn weer vele mooie dingen gedaan maar nog niet alles is op dit moment aan de tijd. Voor de grotere dingen wachten we weer tot de herfst of de late zomer en de kleinere dingen die nog moeten worden gedaan doen we tussendoor. Wel wil ik nog de voetbalclub bedanken voor de pannen welke wij hebben gekregen en voor de hulp van de vrijwilligers van de stichting Belsa die toch weer geregeld kwamen helpen. Gelukkig hebben de diverse vrijwilligersinitiatieven ook baat bij deze samenwerkingen. Alles is te volgen via onze website. Via www.devolksvriend.nl kun je via links op ons dierenpark komen. Wij kunnen bekijken wie onze site bezoekt, althans waar deze woont en moeten constateren dat onze site en dus die van de molen door de Liesselse bevolking weinig wordt bezocht terwijl landelijk gezien de site veel wordt bekeken.Gezien de diversiteit van beide sites is het leuk om deze te bezoeken en hierdoor zien zowel wij als dierenpark als ook de molenaars dat er toch nog belangstelling is. Er kan nog steeds geadopteerd worden (zie Website) en voor de sponsoren kan via onze site een link worden aangebracht naar de website van de sponsor. Hier staan al diverse bedrijven vermeld. Er zijn natuurlijk Door omstandigheden hebben enkele adoptie-ouders hun adoptie moeten beeindigen en hiervoor kan men zich dus aanmelden.

Jammer is het wel dat er nog steeds mensen zijn die hun vuil storten in de dierenweide. Regelmatig moeten we weer mergpijpjes verwijderen of beschimmeld brood of groente. Soms zijn de groenten niets meer als vocht en zitten bijvoorbeeld de komkommers nog in de winkelverpakking of krijgen we beschimmelde plastic potjes waar beleg in zit. Je kunt het je niet voorstellen wat een rotzooi er wordt gedumpt. Mensen die de dieren willen voeren kunnen dit het beste doen aan de kant van de molen of op de stoep omdat anders het meeste van het voer achter de stroomdraad komt te liggen en de dieren er dan niet bij kunnen.  Mensen spreek elkaar hierop aan en zorg ervoor dat dit niet meer gebeurt. Durft u de mensen hier niet op aan te spreken dan laat het ons weten via de mail dan kunnen wij ze hierop aanspreken. Ons mailadres vindt u op onze website.

Jammer is het natuurlijk ook dat er nog altijd mensen zijn die denken dat ze onze dierenvoorraad moeten uitbreiden. Dit is niet nodig. Iemand heeft een haan in het dierenpark gezet waardoor er nu iedere dag onderling gevochten wordt. Wij als stichting bepalen wel wie en wat er in het dierenpark rondloopt en daar hebben wij niemand voor nodig. Mocht je hierin willen meebeslissen dan kun je je aanmelden als vrijwilliger. Maar ik hoop dat niemand verder meer dieren in het dierenpark loslaat. Dit kunnen wij niet tolereren en zien ons genoodzaakt om bij een vervolg hiervan aangifte te doen bij de politie. Onze dieren zijn allemaal behandeld en wij willen geen onbehandelde dieren in het park hebben.
23-01-2014 Na de bouw van het half open nachthok is het dak er ook door vrijwilligers opgezet.

15-01-2014 Start werkzaamheden nieuwe website.
12-05-2012 Nationale molendag. Overdracht van het dierenpark naar de stichting.

20-02-2012   Berrie Wiegers ontvangt een waardecheck van
  supermarkt Jan Linders uit Liessel ten bedrage van € 338,40.